Home
Home

Chemicals, Environment, Health


 

Begin augustus 2011 verschijnt het boek  Chemicals, Environment, Health, A Global Management Perspective

Dit boek geeft een compleet overzicht van de stand van zaken met betrekking tot internationale instrumenten en methoden voor het beheer van chemicaliën. Het beschrijft alle internationale en een aantal regionale instrumenten (waaronder REACH) en de betrokken internationale organisaties en hun rollen en verantwoordelijkheden en de doorwerking van de instrumenten in verschillende landen en regio's.

Het bevat voorbeelden van alle continenten, van China tot Chili, via Afrika, Europa en Noord- en Zuid Amerika. Met bijdragen van wetenschap, beleidsmakers, industrie en niet-gouvernementele organisaties. Ook bevat het de geschiedenis vanaf de eerste VN Conferentie over duurzame ontwikkeling in  Stockholm in 1972  en een vooruitblik voor de komende 10 jaar.

Het boek is geschreven door een team van auteurs van alle continenten.

Jan van der Kolk is editor, samen met collega's uit USA, India en Canada, 

De publicatie valt goed in het internationale jaar van de chemie en vooruitlopend op de VN Conferentie Milieu en Ontwikkeling in 2012. 

Voor meer informatie zie Flyer (pdf, 2mb),  bestellen via  CRC Press,   Inhoudsopgave(pdf)

 

Wij werken onder andere voor:


UNITAR FAO WHO AmbientAdvies ICCO