Home
Home

Activiteiten 2014

Januari 2014 voorzitter internationale conferentie 'Speak Truth to Power', op verzoek van Justitia et Pax Nederland. Rond 60 vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties komen in Den Haag samen in een gezamenlijke bijeenkomst van Justitia et Pax en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De uitkomsten van deze conferentie leiden tot een vervolgprogramma van trainingen van mensenrechtenverdedigers die sindsdien elk kwartaal in Den Haag plaatsvinden. Tevens vormen zij input voor het programma van 'shelter cities' waarin mensenrechtenverdedigers in een aantal Nederlandse steden voor een aantal maanden gastvrijheid krijgen om hun werk daarna weer met kracht voort te zetten.

 
 
april: publicatie van Encyclopedia of Toxicology, 3rd edition, waar acht hoofdstukken van mijn hand in staan:
-EU Policy (558),
-Global Chemicals Policy (732),
-Globally Harmonized System for Classification and Labelling (741)
-Import and export of Hazardous Chemicals (821)
-High Production Volume Chemicals (908)
-International Forum on Chemical Safety (1065)
-International Organization for Management of Chemicals (1090)
-United Nations Environment Programme (878) 
Kopieën zijn  beschikbaar via Janvanderkolk@ecoconseil.nl
 
juli-augustus: Bolivia, op verzoek van PUM advies aan ASOBAL, een kleine coöperatie van goudwinners in Riberalta  in het boven-Amazone gebied.doel is om het gebruik van kwik bij de goudwinning uit de rivier uit te faseren. Contact met medwerkers ASOBAL, met de Universiteit van La Paz en met een NGO die ervaring heeft met alternatieven voor kwik in de droge mijnbouw. Samen met betrokkenen zijn alternatieven aangereikt die op hun praktische haalbaarheid worden onderzocht.Voor deze wijze van goudwinning uit rivierslib (alluviale winning) zijn nog geen standaardmethoden beschikbaar. De huidige arbeidsmethoden en de vervuiling van de rivier maken vervanging noodzakelijk. 
 
 
 
november-december: Als vertegenwoordiger van Kairos Palestina Nederland bezoek aan Bethlehem en omgeving in verband met de conferentie 5 jaar Kairos Palestina in Bethlehem. Een dagboek staat op de Kairos website.De Confentie eindigt met de verklaring Leven met Waardigheid
Logies bij de familie Anastas in het huis aan de muur, aan drie zijden omgeven door de muur van 12 meter hoog.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek aan muziekles aan kinderen in Aida vluchtelingenkamp met Musicians without borders
 
 

 
 
Hele jaar:
werkgroep Vluchtelingen Raad van Kerken
wekelijks bezoek aan ingeslotenen in detentiecentrum Rotterdam
werkgroep Kairos Palestina Nederland
 
tot september: bestuur New Dutch Connections